خـــدمــات اُکسیـن

موسسـه حقـوقـی و داوری بین المللــی اُکسیــــن

 

 با دارا بودن دپارتمان های تخصصی و وکلای مجرب و متخصص در امور و دعاوی حقوقی، کیفری، تجاری، اراضی و املاک، شرکتها، شهرداری‌ها، خانواده، ثبتی و …

بر آن است تا با توجه به نیازهای اقشار مختلف جامعه حامی و پشیبان آنها در امور یاد شده باشد و نیز با اتکا به تجربه و دانش

وکلای مجموعه در اخذ بهترین نتیجه از محاکم و دادگاه ها به افراد یاری رساند.

 

مقــالات اُکسیـن