حضانت از منظر قانون چیست؟

فرزند طلاق متاسفانه امروزه به دلیل افزایش آمار طلاق به شدت افزایش یافته است. حضانت فرزندان پس از طلاق بر اساس قوانین موجود و شرایط پدر و مادر به یکی از آن ها سپرده می شود. حضانت  در واقع همان حق و تکلیفی است که قانون گذار بر عهده والدین می گذارد تا فرزند پس …

همه چیز درباره طلاق

مهریه یکی از مواردی است که در هنگام ازدواج دختر و پسر تعیین می شود و عندالمطالبه است. گاهی اوقات  زوجین به دلیل مشکلات و اختلاف مذهبی و فرهنگی، مشکلات روحی و روانی، ناسازگاری جنسی که با یکدیگر دارند نمی توانند زندگی مشترک خود را ادامه دهند و تصمیم به جدایی و طلاق می گیرند. …